Weinig hulp voor PV vergelijking

Parameter

Beschrijving

Voorbeeld

urlWeg aan uw homepage SolarLog waar u dossier genoemd vergleichsanlagen.txt zet. Dit dossier zou URLs van PV Installaties moeten bevatten u met elkaar wilt vergelijken, één URL per lijn. Als het dossier vergleichsanlagen.txt mist of als de parameter URL mist, u zult manueel in URLs moeten typen om te vergelijken.

Actief URL:

index.php?url=http://www.solarlog-home.de/name
img_widthbreedte van grafisch
Als de parameter img_width mist, zal de waarde 1000 zijn.

Actief breedte:

index.php?img_width=1200
img_heighthoogte van grafisch
Als de parameter img_height mist, zal de waarde 400 zijn.

Actief hoogte:

index.php?img_height=500
color1
color2
De kleur van de gegevens voor PV installatie 1 en 2
Er is steun van vele genoemde kleuren.

Actief kleuren: plant 1: plant 2:

index.php?color1=yellow&color2=aqua
color3Kleur van de grafische achtergrond
Er is steun van vele genoemde kleuren.

Actief kleur: background:

index.php?color3=dodgerblue2
lang_cdDe code van de taal (e.g. DE, EN, NL, FR)

Actief:

index.php?lang_cd=EN